Egzaminy na prawo jazdy podrożeją do 200 zł!

Od stycznia tego roku obowiązuje ustawa, która pozwala na zwiększenie opłat za egzaminy. Jest to związane z trudną sytuacją finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Kwoty za egzamin ustalane są przez poszczególne sejmiki wojewódzkie.

W poniedziałek sejmik podkarpacki podjął stosowną uchwałę. Na jej mocy egzaminy praktyczne kategorii M, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T będą teraz kosztowały 200 zł. 

Sejmik zgodnie z ustawą ustalili następujące stawki:

Egzamin teoretyczny: 50 zł

Egzamin praktyczny kategorii AM, A1, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T: 200 zł

Egzamin praktyczny kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E: 250 zł

Ustawa klubu PiS zakłada również możliwość dotacji udzielanych przez Marszałka Województwa na cele realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Wnioskodawcy pisali, że wprowadzone zmiany mają umożliwić WORD-om rozwiązanie obecnych problemów związanych z bieżącym finansowaniem swoich zadań oraz realizacje postulatów środowiska egzaminatorów dotyczących zmiany systemu i poziomu wynagrodzenia.

Nowe ceny zaczną obowiązywać 1 marca 2023 roku.

Ważne! Osoby, które zapiszą się na egzamin przed wejściem w życie powyższej ustawy, ale data egzaminu będzie już w trakcie obowiązywania nowych regulacji, zapłacą według dotychczasowych stawek.