Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie.

Polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

  • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy 20 pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy 12 pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia ich przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewska¬zanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Bezpośrednio po zakończonym egzaminie wynik egzaminu wyświetlany jest na ekranie monitora. Egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza odpowiedzi zawierającego:

  • nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
  • numer ewidencyjny i numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
  • zakres egzaminu państwowego;
  • numery kolejno wyświetlonych osobie pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
  • liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
  • wynik egzaminu – wraz z ilością uzyskanych punktów.
 

Najlepszy czas, zapisz się na egzamin teoretyczny prawoajazdy

Każdy z nas w swoim codziennym życiu natrafia na mniejsze bądź większe przeszkody. Żyjemy w świecie, w którym postęp technologiczny jest coraz większy. Mało kto nadąża za wszystkimi nowinkami związanymi z technologią. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu naszym dziadkom nawet nie śniło się, że samochody będą jeździły kilkadziesiąt jak nie kilkaset kilometrów na godzinę. Nie do pomyślenia był fakt, że telefony będą dostępne dla wszystkich w formie dotykowej. Świat pędzi do przodu, zmiany następują bardzo szybko. Dlatego w dzisiejszych realiach jednym z elementów, bez którego praktycznie nie da się funkcjonować, szczególnie jeśli żyje się w miejscu o wiele oddalonym choćby od miejsca pracy, jest posiadanie prawa jazdy.

Egzamin teoretyczny prawo jazdy, zacznij już dziś!

Nie od dziś wiadomo, że aby uzyskać prawo jazdy jednym z podstawowych, jednakowoż obowiązkowych elementów jest uczęszczanie na wykłady z teorii, bądź też w wersji wygodniejszej po prostu w formie online. Same wykłady odbywają się pod okiem profesjonalisty z dziedziny związanej z samochodami. Obowiązkowy jest również udział w szkoleniu z pierwszej pomocy – tutaj nie ma odstępstwa od normy tj. należy pojawić się na takim wykładzie osobiście aby uzyskać zaliczenie z tej części. Egzamin teoretyczny prawo jazdy następuje po zaliczonych wykładach, teście tak zwanym wewnętrznym. Wtedy możemy umówić się na ten główny państwowy. Najbardziej powszechny to egzamin teoretyczny kat b. Jest wiele osób, dla których teoria jest bardzo prosta i odwrotnie. Dla wielu jazda samochodem to nic trudnego, ale ciężej z przyswojeniem teorii.

Egzamin teoretyczny, daj sobie szansę!

Dla wielu osób każdy egzamin to bardzo duży stres. Nie ma się co dziwić. I ten nie należy bowiem do najprostszych. Sam egzamin monitoruje profesjonalista z dziedziny znajomości przepisów, egzaminator. Pilnuje, abyśmy czasem nie skusili się na ściąganie podczas egzaminu czy zaglądanie do komputera osoby, która siedzi obok nas. Co bardzo istotne, by móc wjechać na plac manewrowy a w dalszej kolejności, na miasto podczas egzaminu na prawo jazdy. Gdyż taka jest w Polsce procedura zdawania. Należy w pierwszej kolejności zaliczyć ów część teoretyczną.

Kiedyś egzamin teoretyczny na prawo jazdy z teorii był traktowany niezbyt poważnie przez tych, którzy chcieli być z punktu formalnego kierowcami. Działo się to z tego powodu, że istniała niebyt duża pula pytań. Wiele osób przez to po prostu uczyło się na pamięć poprawnych odpowiedzi. Nie było to zbyt dobrą weryfikacją umiejętności. Egzamin teoretyczny jednak w styczniu 2013 roku nabrał innej formy. Obecnie pytań podczas egzaminu teoretycznego jest ponad 2500. Dzięki temu przyszły, potencjalny kierowca po prostu musi znać przepisy, a nie same odpowiedzi, aby zaliczyć test.

Egzamin teoretyczny kat b, poszerz swoje umiejętności.

Jeśli chodzi o egzamin teoretyczny kat b, w Polsce jest to bardzo popularny rodzaj egzaminu. Już od 18, roku życia można posiadać prawo jazdy kat b. Wiele osób jeździło praktycznie całe swoje życie na fotelu pasażera. I właśnie w ten sposób nabywało pierwszych doświadczeń. Wiele osób na teorii radzi sobie tak dobrze właśnie dzięki między innymi temu, że jeżdżąc z rodzicami czy innymi osobami posiadającymi prawo jazdy, widział, w jaki sposób prowadzi się auto. To zdecydowanie pomaga. Osoba, która nie jeździła autem w roli pasażera, ma zdecydowanie ciężej. Do meritum, egzamin teoretyczny prawo jazdy– trwa 25 minut. Jeśli za jednym razem osoba zdająca wyraża wolę wypróbowania swoich sił w teście na jeszcze jedną kategorię, wtedy ma do dyspozycji kolejne 25 minut.

Procedura – egzamin teoretyczny prawo jazdy

Należy pamiętać, że najważniejsze jest dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Poczynając od wizyty u lekarza oraz wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę. Na egzamin na prawo jazdy należy z całą pewnością zabrać dokument tożsamości. Będzie tym właściwym albo dowód osobisty czy też paszport. Bez któregoś z nich nie będzie możliwości prawnej przystąpienia do testu. Dobrze jest też mieć pełną świadomość, że w dzisiejszych czasach egzamin teoretyczny na prawo jazdy wcale do łatwych nie należy. Najlepiej dzień przed przystąpieniem do niego dobrze się wyspać i oraz starać się trzymać nerwy na wodzy.