Zapisz się na kurs

Wyślij wiadomość e-mail na adres:

Wybierz rodzaj kursu: kurs standardowy, kurs na automat, kurs przyśpieszony, kurs eksternistyczny lub kurs poszerzający. 

zapisy@kierunkowskaz-rzeszow.pl

W wiadomości proszę podać:
– imię nazwisko kursanta, PESEL

– adres stałego miejsca zameldowania (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy), nr telefonu, adres e-mail.

Możesz również skorzystać z formularza poniżej.

Na podstawie tych danych zostanie przygotowana umowa, którą po umówieniu podpiszesz na spotkaniu w biurze OSK

Dokonaj opłaty rezerwacyjne w wysokości 200 zł

 • Na konto ośrodka 56 1240 2799 1111 0011 0319 4427 w tytule proszę wpisać dane kursanta
 • osobiście w biurze szkoły(gotówką, kartą lub za pomocą systemu blik)

Po zaksięgowaniu wpłaty kursant otrzyma materiały szkoleniowe.

Wykonaj badania lekarskie w przychodni Medycyny Pracy.

My polecamy w promocyjnej cenie

Adres: Stanisława Jabłońskiego 7J/1, 35-210 Rzeszów
Tel: 790 500 630
Czynne w środy i piątki od godziny 17.00 do 19.00
Wejście od strony al. Piłsudskiego pomiędzy kładką dla pieszych (przystanek autobusowy) a Centrum Ameryka – schodami w dół.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia powinna uzyskać profil kandydata na kierowcę we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji:

 • Miasto Rzeszów:

Urząd Miasta Rzeszowa,
Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.

 • Powiat Rzeszowski:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów.
Ważne: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty w systemie internetowej rezerwacji: https://kolejka.powiat.rzeszow.pl/ 

Informację dotyczące wydziałów komunikacji w innych powiatach dostępne są na poszczególnych stronach starostw powiatowych.

 • Elektronicznie

https://www.esp.pwpw.pl/


W tym celu składa:
– wniosek o wydanie prawa jazdy
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
– kolorową fotografię,
– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat
– dokument tożsamości

Podczas zajęć organizacyjnych lub przed pierwszymi jazdami wpłać pierwszą ratę za kurs.

Gdy ukończysz szkolenie teoretyczne i dopełnisz wszystkich formalności, będziesz mógł/a umawiać się na jazdy z instruktorem. W przypadku kursu eksternistycznego po zdaniu państwowego egzaminu teoretycznego w WORD.

Po skończeniu zajęć praktycznych i zdaniu egzaminu wewnętrznego w naszej szkole będziesz mógł zapisać się na egzamin państwowy w WORD. Rezerwacja terminu egzaminu w WORD Rzeszów https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html 

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD dokonaj opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego.
Niezależnie od miejsca zamieszkania, istnieje możliwość sprawdzenia, czy Państwa dokument jest przygotowany do odbioru. Wystarczy wejść na stronę kierowca.pwpw.pl i wypełnić formularz.


System może wyświetlić 3 statusy:

 • „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne”
 • „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”
 •  „Niepoprawne dane, brak spraw”

  Formularz zapisu na kurs

  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu zapisania się na kurs.