Szykują się podwyżki opłat za egzaminy

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Zarząd Związku Województw RP apeluje do rządu o pilne podjęcie działań mających na celu przywrócenie płynności finansowej tych jednostek.

Jednym z głównych powodów pogorszenia sytuacji ośrodków jest utrzymanie od roku 2013 niezmienionych opłat za przeprowadzenie egzaminów – pomimo znacznego zwiększenia kosztów związanych z organizacją egzaminów oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie przychodów ośrodka jest także niż demograficzny w grupie osób najczęściej przystępujących do egzaminu.

Dodatkowo epidemia Covid-19 wygenerowała dodatkowe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom i klientom ośrodków, które nie były wcześniej uwzględniane.

Kolejnym czynnikiem obniżającym dochody ośrodków to likwidacja kursów redukujących punkty karne dla kierowców oraz kursów kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych.

Koszt przeprowadzenia egzaminu z kategorii B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie to: 31 zł za egzamin teoretyczny(opłata to 30 zł) i 188 zł za egzamin praktyczny(opłata to 140 zł).

Podsumowując podwyższenie opłat egzaminacyjnych jest niezbędnym rozwiązanie umożliwiającym ośrodkom zachowanie płynności finansowej.

Równocześnie zwraca się uwagę na sytuację ekonomiczną środowiska egzaminatorów, dla których wysokość wynagrodzenia została ustalona rozporządzeniem z 2007 roku. Pomimo istotnych zmian zachodzących w gospodarce nie została zmieniona. Powoduje zmniejszenie zainteresowanie zawodem oraz rezygnację z podejmowania pracy przez obecnie zatrudnionych egzaminatorów.

Autorzy zdają sobie sprawę z wielu trudności, a także społecznej niepopularności decyzji związanych z wprowadzeniem nowych opłat za egzaminy. Jednak szeroki kontekst do którego niewątpliwie należy wzrost kosztów utrzymania powiązany ze spadkiem siły nabywczej złotego stwarzają przesłanki do pilnego podjęcia zdecydowanych działań. Brak działań doprowadzi do zapaści w obszarze organizacji egzaminów państwowych.

W stanowisku przyjętym 18 lutego br. Zarząd jako niezbędne rozwiązanie umożliwiające ośrodkom zachowanie płynności finansowej wskazuje podwyższenie opłat egzaminacyjnych.

Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Źródło: Polskie Regiony – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej